ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ತರಗತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ತರಗತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್-1 ಥೇಯಮ್ :- ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀ. ಬಿಜ್ಜು & ಶ್ರೀ. ಶಿವಾ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-17 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಾರಿಪಯಟ್ಟು :- ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-17 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಸಂಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ. ಸೀರಾಗ್   ಸೆಮೆಸ್ಟರ್-2 ಮಲ್ಲಕಂಬ :- ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-17 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಕಂಬ, ಶ್ರೀ.ರವಿ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ […]

Posted in ಪಠ್ಯಕ್ರಮ | Leave a comment

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-2017 ಮತ್ತು 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣೀಕ ಸಮಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆಗಳು, ಅಭಿನಯಿಸಿದ, ನಟಿಸಿದ, ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-2017 ಮತ್ತು 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣೀಕ ಸಮಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆಗಳು, ಅಭಿನಯಿಸಿದ, ನಟಿಸಿದ, ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ರೂಪಕಗಳೂ ಥೇಯಮ್ – ಶ್ರೀ. ಬಿಜ್ಜು & ಶ್ರೀ. ಶಿವಾ ದಾಸ್   ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕೊಲಾಟಾ ಮತ್ತು ದಮಾಮಿ ನೃತ್ಯ – ರೇಣುಕಾ ಸಿದ್ದಿ   ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ – ರಘು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ದೊಡ್ಡಾಟಾ […]

Posted in ಪಠ್ಯಕ್ರಮ | Leave a comment

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-17 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ 2016-17 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷತ್, ಅಕ್ಷರಾ.ವಿ , ಬಸವರಾಜು.ಬಿ.ಎಸ್, ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸುಂದರ್ ವಿ, ಧೀರಜ್ ಎಮ್, ಹೊಯಸಳ ಕಿರಣ ಗೌಡಾ, ಕಾರ್ತೀಕ ಕಲ್ಲುಕುಟಿಕಾರ್, ಮಹಾಂತೇಶ, ನಾಗರಾಜ, ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ, ರಾಜದೀಪ ಸಕ್ಸೆನಾ, ರವಿ ವೆಲ್ಲಿಮಲೈ ಆರ್, ರೋಜ ಹಾಲೇಶಪ್ಪಾ ರೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ, ಸಾಯೀಲಿಲಾ.ಟಿ, ಸಂತೋಷ.ಎಸ್, ಶರೀಪ್ ಸಾಬ ಅಂದಪ್ಪನವರ, ಸುಧನ್ವಾ.ಏ.ಕೆ, ವೀನಯ.ಏಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ಆವರಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಕಲ್ಲು ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥೀತಿ ಕಲಾವಿದರು/ಪ್ರದರ್ಶಕರೊಡನೆ […]

Posted in ಪಠ್ಯಕ್ರಮ | Leave a comment